หน้าแรก

จัดจำหน่ายเครื่อง

MOVING DIE RHEOMETER

MOONEY VISCOMETER

OSCILLATING DISK RHEOMETER

ตัวแทนจำหน่าย ยี่ห้อ GOTECH ของไต้หวัน

                     ยี่ห้อ VLUCHEM ของเกาหลี  

    • ohozaahot_iMvtfT.jpg
      บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำโดยคำนึงถึงความต้อ...
Visitors: 13,702