หน้าแรก

จัดจำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา

และสอบเทียบเครื่อง Rheometer Mooney MDR for Rubber

1.บริการสอบเทียบอุณหภูมิและแรงของเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในโรงงานหรือห้องแลปพร้อมใบรับรอง(Certificate) ที่สามารสอบกลับได้

2.บริการในด้านการติดตั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือต่างๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

3.บริการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการ Modify เครื่องมือให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลและสถิติ ใช้วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต และยังรวมถึงการปรับปรุงชิ้นส่วนต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น

4.จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดหาและนำเข้าเครื่องมือตามความต้องการของลูกค้าทุก ประเภท

5.รับซื้อเครื่องเก่าหรือรับเทริ์นกับเครื่องใหม่

6.บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร

7.บริการรับเหมาสอบเทียบเป็นรายปี ด้วยส่วนลดพิเศษ


                                                                    โดยผู้ชำนาญมากว่า 25 ปี

    • ohozaahot_iMvtfT.jpg
      บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำโดยคำนึงถึงความต้อ...
Visitors: 12,702