เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ 

และเรามุ่งมั่นก้าวสู่มาตรฐานห้องปฏิบัติการ(Accredited) ISO/IEC 17025

งานหลักของบริษัท

1. RUBBER TEST INSTRUMENT SALE AND SERVICE

2. MACHINE MODIFICATION AND IMPROVEMEMT

3. PREVENTIVE MAINTENANCE AND OVERHOUL

   - ขายและบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทดสอบ  บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ

   - ปรับปรุงเครื่องจักรรุ่นเก่าให้สามารถทำงาน แบบอัตโนมัติได้ พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ

     คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสามารถน้ำไปวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

   - ปรับปรุงเครื่องจักรที่ล้าสมัยหรือไม่สามารถ UPGRADE VERSION ให้สามารถทำงานได้ต่อไป

Visitors: 13,219