เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ 

และเรามุ่งมั่นก้าวสู่มาตรฐานห้องปฏิบัติการ(Accredited) ISO/IEC 17025

Visitors: 10,748