สินค้า


  • pic01.jpg

  • B240685309273_995x0.jpg

  • 559592710_774.jpg
    ยางรีเคลมเป็นวัตถุดิบใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ยางประเภทหนึ่ง ที่ทำมาจากการรีไซเคิลยางเก่าชนิดต่างๆ ที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ยางรีเคลมเป็นยางที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้าง...
Visitors: 11,218