ยาง

ยางรีเคลมเป็นวัตถุดิบใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ยางประเภทหนึ่ง ที่ทำมาจากการรีไซเคิลยางเก่าชนิดต่างๆ ที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ยางรีเคลมเป็นยางที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวัตถุดิบที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ยางหลากหลายชนิด

 

Visitors: 13,220