เครื่องทดสอบมือ 2

เครื่อง RHeometer ODR (Disk Rheometer)

มือ 2 ยี่ห้อ TOYO SEIKI พร้อมใช้งาน อุปกรณ์ครบ

(คอมพิวเตอร์ และ Software)

ราคา 250,000 บาท พร้อมรับประกัน

Visitors: 13,220